Puheenjohtajan mietteitä

Puheenjohtajan mietteitä

Näin päivien pidetessä ja kevään merkkejä selkeästi näkyvissä

Vuosikokous on takanapäin.  Johtokunta on järjestäytynyt tämän vuoden toimintaa varten. 

Tämän kevätkauden yksi suurimmista ponnistuksia on saada Solifer Interralli 2013 suunnittelutyö tehdyksi  ja siihen vaiheeseen, että saisimme varsinaisia tuloksia ns. uunista ulos - niin että rallin esite olisi valmis toukokuussa 2012. Toimikunta on nimetty, mutta aiheutuen tapahtuneesta allekirjoittaneen hitaudesta, varsinainen työskentely ei ole vielä oikein päässyt kunnolla vauhtiin. Sähköpostiviestien kautta tapahtuva rallitapahtuman ideointivaihe tulee tapahtumaan valitun toimikunnan puitteissa nyt maaliskuussa. Näillä näkymin tulemme pitämään yhteisen kokouksen huhtikuun alkupuolella.

Tein helmikuun alkupuolella, liiton Tulevaisuusseminaarin jälkeen, lähes kaksi viikkoa kestäneen kierroksen matkailuvaunun kanssa. Kävin tutustumassa Solifer-jälleenmyyjiin ympäri tämän Suomen niemen. En tiedä varmuudella olinko ensimmäinen näin tekevä clubin puitteissa, tunnettavuutemme jälleenmyyjien keskuudessa oli sanoisinko lähes olematonta. Positiivisena piirteenä näen tässä eräänlaisen uuden alun yhteistyön saralla. Toki haasteista ei tule olemaan pulaa, se on varmaa, mutta ne ovat mielestäni tehty voitettaviksi.

Osa jälleenmyyjistä on vielä läpikäymättä. Tulen tekemään yhteenvedon saamistani näkemyksistä ja kommenteista. Jakelen sen sekä jälleenmyyjille että Solifer Clubilaisille. Uskon vahvasti tällä tältä pohjalta löytyvän jotain konkreettista mistä jatkaa yhteistyön kehittämispolkua.

Terveisin

Raimo

________________

Joulu on jo ovella

Tuo aiemmin mainitsemani web-perustainen työkalu on nyt ensimmäisen vaiheen osalta käyttöönotettu.  Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat saaneet joko sähköpostitse tai perinteisellä tavalla tiedon omasta tunnuksesta ja sanasanasta.  Tässä vaiheessa pääset näkemään ja ylläpitämään omia jäsentietojasi.  Myöhemmin otamme käyttöön työkalun muut toiminnallisuudet.

Meillä on suunnittelun alla ensi kesälle yhteinen ”Caravanretki” Club Solifer jäsenille Hollantiin.  Kohteena siellä meillä olisivat kuuluisa kukkaisnäyttely – Floriade, sekä kesäkuussa (15.-22.06.) tapahtuva kansainvälinen ralli NTKC100, Hollannin caravan yhdistyksen 100-vuotisjuhla.  Yksityiskohtaisemmin tätä asiaa käsitellään tulevassa yhdistyksen vuosikokouksessa (14.01.) Turun messukeskuksessa.  Mikäli mielenkiintosi retkeä kohtaan heräsi ja haluat lisätietoa, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Olemme myös mukana tammikuussa sekä Turun että Helsingin messuilla esittelemässä yhdistyksemme toimintaa, tule tutustumaan, keskustelemaan ja/tai antamaan palautetta meille.

Ennen näitä tapahtumia on kuitenkin välissä kaksi isoa asiaa, joulu ja vuoden vaihtuminen.  Toivotan Oikein Hyvää Joulua ja tapahtumarikasta Uutta Vuotta 2012!

Terveisin

Raimo

_____________________________


Ensimmäinen puoli vuotta puheenjohtajana täyttyessä

Tässä vaiheessa mielestäni on tärkeätä pysähtyä ja miettiä mitä kaikkea sitä on tapahtunut sitten toukokuun.  On hyvä ajatella miten asiat ovat käytännössä edenneet, mitkä ovat olleet saavutukset tänä aikana, ja pitää mielessä ne näin yhdistyksemme uuden toimintavuoden piakkoin käynnistyessä.

Kesä-heinäkuun lomakauden jälkeen olemme tehneet monia uudistuksia ja avauksia useammalla eri rintamalla ja taholla.  Saatu palaute näistä on ollut pääsääntöisesti positiivista.  Asiat ovat käynnistymässä, ehkä hitaammin kuin omat mielikuvat olivat, ja etenemässä.  Kaikki ottaa oman aikansa ja kaikella on oma aika, täytyy muistaa tämä vanha viisaus.

Nyt jo liikkeellä olevien hankkeiden lisäksi johtokunta on päättänyt ottaa käyttöön uuden web-perustaisen työkalun.  Olen kokenut jäsentiedottamisen olevan yhden ellei kaikkein suurimman haasteen yhdistyksemme toiminnassa.  Uskon vahvasti em. päätöksen edesauttavan tämän asian ratkaisemisessa.

Talven aikana meidän tulee saada sovituksi toimintamalli ja pelisäännöt tulevalle yhteistyölle jälleenmyyjien, sekä itse Soliferin kanssa.  Omalta osaltamme meidän tulee löytää ja varmistaa menettelytapa, jolla hoidamme loppukäyttäjien kokemusten ja kehitysideoiden saannin sekä käsittelyn. 

Edessämme on suuri haaste Solifer Interralli 2013.  Suunnitelmien valmiiksi saaminen ennen tulevaa kesäkautta on erinomaisen tärkeätä.

Tavoitteita ja haasteita näyttää olevan näköpiirissä riittävästi, ehkä nimenomaan tästä syystä tämä on niin vietävän mielenkiintoista.

Terveisin

Raimo

__________________

Päivä ennen caravan -messutapahtumaa

Tultuani valituksi keväällä ylimääräisessä kokouksessa Clubin uudeksi puheenjohtajaksi, tutustuin varsin perusteellisesti yhdistyksen aiempaan toimintaan läpikäymällä kaikki saamani yhdistystä koskevat materiaalit.  Sittemmin heinäkuun lopussa johtokunta piti yhteisen suunnitteluviikonlopun Hovimäessä Forssan lähellä.  Kyseisen viikonlopun aikana läpikävimme tilannetta missä me olemme nyt, sekä mietimme mihin suuntaan meidän tulisi kehittää ja suunnata yhdistyksemme toimintaa.

Otimme ohjenuoraksi yhdistyksemme toimintasuunnitelman kuluvalle vuodelle, ja keskeisimpinä sieltä jäsenhankinnan ja tiedottamisen kehittämisen, sekä yhteistyön tehostamisen Suomen Solifer yksikön kanssa.  Tämän lisäksi näimme yhden tärkeimmistä asioista olevan miten lisätä clubin tunnettavuutta.

Päädyimme ratkaisuun jossa vaiheessa 1. käynnistämme aktiivisen vuoropuhelun Soliferin suuntaan, sekä uudistamme itse yhdistystämme koskevat tiedotus- ym. materiaalit.  Vuoropuhelu on käynnistynyt ja etenee positiivisissa merkeissä. 

Tätä lukiessasi olet yhdistyksen uusilla kotisivuilla.  Olemme avanneet väylän sosiaalisen median hyväksikäyttöön, uusi yhdistystämme kuvaava esite on ilmestynyt, sekä uunituore vaunu- (treffi-) lippu on tilattavissa jäsenistön käytettäväksi.

Juuri näin Lahden Caravan messujen kynnyksellä, odotan suurella mielenkiinnolla mitä palautetta saamme tulevan viikonlopun tiimoilla ja muutenkin.  Hyvää syksyn jatkoa!

Terveisin

Raimo