JOHTOKUNTA TIEDOTTAA

Johtokunnan kokouksesta 3/2020 (13.9.)

Järjestäytymiskokouksessa johtokunta päätti jatkaa aiempien vuodelle 2019 tehtyjen päätöksien mukaisesti.

- Varapuheenjohtaja Kaj Smeds
- Sihteeri Eeva Helin
- Jäsenkirjuri ja rahastonhoitaja Raimo Kosonen
- Tarvikevastaava Katriina Laitinen

Seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään myöhemmin.
__________________________________________________________

Yhdistyksen vuosikokouksesta 2020 (12.9.)

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Haapamäen Höyryveturipuistossa,

Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tuloslaskelma vuodelta 2019, sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

Erovuoroiset johtokunnan jäsenet Tapio Saha ja Kaj Smeds valittiin jatkamaan johtokunnassa vuosina 2020-2021.

Toiminnantarkastajana jatkaa Reijo Kallio, sekä varatoiminnantarkastajana jatkaa Kari Rainetsalo.

Jäsenmaksut vuodelle 2021 päätettiin pitää ennallaan.
__________________________________________________________

Johtokunnan kokouksesta 2/2020 (1.7.)

Johtokunta päätti pitää yhdistyksen vuosikokouksen syystreffien yhteydessä 12.9.2020.

Mikäli Covid19 virustilanne niin vaatii, ettei kokousta pystytä pitämään tuolloin, järjestetään vuosikokous etäkokouksena.

Syystreffien pitopaikaksi päätettin Haapamäen Höyryveturipuisto. Ajankohta on 11.-13.9.2020.

Johtokunnan seuraava kokous pidetään syystreffiviikonlopun yhteydessä.
__________________________________________________________

Tiedoksi johtokunnalta

Meneillään olevan Koronaviruksen aiheuttaman epidemian takia olemme siirtäneet vuosikokousta ja kevättreffejä myöhemmin määriteltävään ajankohtaan.

Tiedotamme jäsenistöä välittömästi tilanteen selkeydydyttyä.

Samasta syystä johtokunta ei pitänyt myöskään omaa kokoustaan aiemmin sovittuna ajankohtana.
__________________________________________________________

Johtokunnan kokouksesta 1/2020 (14.01.)

Johtokunta hyväksyi edellisen toimintavuoden 1.12.2018-30.10.2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Vuosikokous pidetään kevättreffien yhteydessä huhtikuun loppupuolella.

Syystreffien tarkempi ajankohta määritellään seuraavassa kokouksessa.

Johtokunta hyväksyi toimintavuoden 2020 toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset.

Seuraava johtokunnan kokous päätettiin pitää 24.3.2020
__________________________________________________________

Johtokunnan kokouksesta 4/2019 (15.09.)

Keskusteltiin juuri päättyneistä syystreffeistä ja todettiin ne kaikin puolin onnistuneiksi.

Päätettiin toteuttaa Clubin pikkujoulumatka Riikaan.

Sovittiin seuraava johtokunnan kokous pidettäväksi lokakuun lopulla.
__________________________________________________________

Johtokunnan kokouksesta 3/2019 (28.04.)

Järjestäytymiskokous:

- Varapuheenjohtajana toimii Kaj Smeds
- Sihteerinä toimii Eeva Helin
- Jäsenkirjurina ja rahastonhoitajana toimii Raimo Kosonen
- Tarvikevastaavana toimii Katriina Laitinen

Kokouskäytäntöjen ja kulukorvausmenettelyjen osalta jatketaan aiempien menettelytapojen mukaisesti.

Vahvistettiin syystreffien ajankohdaksi 13.-15.9.2019. Treffipaikan selvitykset jatkuvat.
__________________________________________________________

Yhdistyksen vuosikokouksesta 2019 (27.04.)

Toimintakertomus ja tuloslaskelma hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Kosonen vuosina 2019-2020

Erovuoroiset johtokunnan jäsenet Eeva Helin ja Katriina Laitinen valittiin jatkamaan johtokunnassa vuosina 2019-2020.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Reijo Kallio, sekä varatoiminnantarkastaksi Kari Rainetsalo.

Jäsenmaksut vuodelle 2020 päätettiin pitää ennallaan
__________________________________________________________

Johtokunnan kokouksesta 2/2019 (31.03.)

Lisättiin clubin tarvikemyyntilistalle "juuttikassit".

Päätettiin pikkujoulumatkan ajankohdaksi Riikaan Latviaan 5.-8.12.2019. Tarkempaa tietoa jäsenistölle alkukesästä.

Läpikäytiin ja hyväksyttiin tulevien kevättreffien sekä vuosikokoukseen liittyvät asiat.

Päätettiin pitää seuraava kokous 28.4.2019
_________________________________________________________

Johtokunnan kokouksesta 1/2019 (05.01.)

Päätettiin pitää kevättreffit 26.-28.4.2019 Lomakeskus Lempivaarassa Riihimäellä.

Samassa yhteydessä pidetään yhdistyksen vuosikokous lauantaina 27.4.2019.

Mahdollinen Bussimatka siirrettiin keväästä "pikkujoulumatkaksi". Jäsenistölle tehdään kysely asian tiimoilta. Toteutetaan mikäli mielenkiintoa löytyy riittävästi.

Osallistumme kesäkuun Hollannin Interralliin. Yhteismatkan suunnittelu etenee. Lisäinfoa jäsenistölle tulossa lähiaikoina

Johtokunnan seuraava kokous päätettiin pitää 1.4.2019.
_________________________________________________________

Johtokunnan kokouksesta 4/2018 (09.09.)

Päätettiin pitää vuosikokous 2019 kevättreffien yhteydessä.

Kevään 2019 mahdollisen bussiretken suunnittelua Riikaan jatketaan. Selvitetään jäsenistön halukkuutta ja matkan hintatasoa kuluvan vuoden aikana.

Solifer Interrally 2019 järjestetään Hollannissa 27.06.-30.06.2019. Suunnittelu yhteisestä matkasta interalliin on aloitettu. Tarkempaa tietoa tulossa järjestäjiltä tammikuun alussa.

Viro 2018 kierros II toteutuu.

Käynnistetään selvitykset yhdistyksen toiminnan tulevaisuuden suuntaviivoista.

Päätettiin jatkaa jäsenhankintakampanjaa myös vuodelle 2019.

Tarvikemyynnin hoitaa keskitetysti johtokunnan jäsen Katriina Laitinen.
__________________________________________________________

Yhdistyksen vuosikokouksesta 2018 (21.04.)

Toimintakertomus ja tuloslaskelma hyväksyttiin yksimielisesti.

Erovuoroiset johtokunnan jäsenet Tapio Saha ja Kaj Smeds valittiin jatkamaan jotokunnassa vuosiksi 2018 ja 2019.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Reijo Kallio, sekä varatoiminnantarkastaksi Kari Rainetsalo.

Jäsenmaksut vuodelle 2019 päätettiin pitää ennallaan
_________________________________________________________

Johtokunnan kokouksesta 2/2018 (18.04.)

Sähköpostikokous.

Hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.

Muita käsiteltäviä asioita ei kokouksessa ollut.
___________________________________________________________

Johtokunnan kokouksesta 1/2018 (07.01.)

Yhdistyksen kevätreffit päätettiin pitää Sieravuoressa.

Jatkettiin bussimatkan suunnittelua Riikaan Vapun yhteydessä.

Päätettiin tehdä kysely osallistumishalukkuudesta syksyllä Viroon uusintakierros.

Hyväksyttiin vuosikokousta varten vuodelta 2017 tarvittavat asiakirjat.

Päätettiin käynnistää jäsenhankintakampanja vuodelle 2018.

Päätettiin Syystreffien ja 25v juhlien pitpaikaksi SFC Saloranta Naantali.
__________________________________________________________