JOHTOKUNTA TIEDOTTAA

Johtokunnan kokouksesta 1/2021 (3.3.)

Todettiin, että jäsenhankintakilpailua jatketaan myös tänä vuonna 2021.

Lähetetään tiedote jäsenistölle, jossa kerrotaan yhdistyksen jäsenille avatusta yksityisestä Fcebook-ryhmästä.

Ennakoimattomasta koronatilanteesta aiheutuen vuosikokous päätettiin pitää etäkokouksena 24.4.2021. Kokouksen menettelytavoista tiedotetaan jäsenistöä maaliskuun tiedotteessa sekä yksityiskohtaisemmin kokouskutsun yhteydessä.

Päätettiin ettei kevättreffejä järjestetä tänä vuonna. Syystreffit ovat mahdollisuuksien mukaan syyskuussa 2021.

Seuraava johtokunnan kokous päätettiin pitää 7.4.2021.
__________________________________________________________

Johtokunnan kokouksesta 4/2020 (10.12.)

Hyväksyttiin johtokunnan toimesta yhdistyksen toimintakertomus ja tuloslaskelma toimintakaudelta 1.12.2019-30.11.2020.

Keskusteltiin tulevan vuosikokouksen ja kevättreffien ajankohdasta. Koronatilanteesta aiheutuen päätös siirrettiin myöhempään ajankohtaan.

Päätettiin perustaa suljettu fb-ryhmä jäsenistön käyttöön.

Päätettiin tehdä kysely muiden maiden Solifer Clubeille heidän suhtautumisestaan Solifer Interrallin pitämisestä Suomessa kesällä 2022.

Seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään myöhemmin.
__________________________________________________________

Johtokunnan kokouksesta 3/2020 (13.9.)

Järjestäytymiskokouksessa johtokunta päätti jatkaa aiempien vuodelle 2019 tehtyjen päätöksien mukaisesti.

- Varapuheenjohtaja Kaj Smeds
- Sihteeri Eeva Helin
- Jäsenkirjuri ja rahastonhoitaja Raimo Kosonen
- Tarvikevastaava Katriina Laitinen

Seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään myöhemmin.
__________________________________________________________

Yhdistyksen vuosikokouksesta 2020 (12.9.)

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Haapamäen Höyryveturipuistossa,

Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tuloslaskelma vuodelta 2019, sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

Erovuoroiset johtokunnan jäsenet Tapio Saha ja Kaj Smeds valittiin jatkamaan johtokunnassa vuosina 2020-2021.

Toiminnantarkastajana jatkaa Reijo Kallio, sekä varatoiminnantarkastajana jatkaa Kari Rainetsalo.

Jäsenmaksut vuodelle 2021 päätettiin pitää ennallaan.
__________________________________________________________

Johtokunnan kokouksesta 2/2020 (1.7.)

Johtokunta päätti pitää yhdistyksen vuosikokouksen syystreffien yhteydessä 12.9.2020.

Mikäli Covid19 virustilanne niin vaatii, ettei kokousta pystytä pitämään tuolloin, järjestetään vuosikokous etäkokouksena.

Syystreffien pitopaikaksi päätettin Haapamäen Höyryveturipuisto. Ajankohta on 11.-13.9.2020.

Johtokunnan seuraava kokous pidetään syystreffiviikonlopun yhteydessä.
__________________________________________________________

Tiedoksi johtokunnalta

Meneillään olevan Koronaviruksen aiheuttaman epidemian takia olemme siirtäneet vuosikokousta ja kevättreffejä myöhemmin määriteltävään ajankohtaan.

Tiedotamme jäsenistöä välittömästi tilanteen selkeydydyttyä.

Samasta syystä johtokunta ei pitänyt myöskään omaa kokoustaan aiemmin sovittuna ajankohtana.
__________________________________________________________

Johtokunnan kokouksesta 1/2020 (14.01.)

Johtokunta hyväksyi edellisen toimintavuoden 1.12.2018-30.11.2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Vuosikokous pidetään kevättreffien yhteydessä huhtikuun loppupuolella.

Syystreffien tarkempi ajankohta määritellään seuraavassa kokouksessa.

Johtokunta hyväksyi toimintavuoden 2020 toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset.

Seuraava johtokunnan kokous päätettiin pitää 24.3.2020
__________________________________________________________