SF-Caravan ry vastustaa tiukasti ajoneuvoverolain uudistusta

20.10.2011

SF-Caravan ry vastustaa tiukasti ajoneuvoverolain uudistusta matkailuautojen osalta

toiminnanjohtaja Timo Piilonen valtiovarainvaliokunnan verojaoston kuultavana

Hallitus on valmistellut eduskunnalle esityksen ajoneuvoverolain muuttamiseksi. Esitys liittyy pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan, jonka mukaan autokannan uusiutumista nopeutetaan tieliikenteen ilmasto- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi siirtämällä autoilun verotuksen painopistettä hankinnan verotuksesta käytön verotukseen ajoneuvoveroa korottamalla.

Valtiovarainvaliokunnan verojaosto varasi SF-Caravan ry:lle mahdollisuuden tulla asiantuntijana kuulluksi ajoneuvoverolakia ja autoverolakia koskevassa jaoston kokouksessa keskiviikkona 19.10. Saman kutsun saivat Autoalan Keskusliitto, Autoliitto, Autotuojat, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Liikenneympäristöyhdistys ja Veronmaksajain Keskusliitto. SF-Caravan ry:n edustaja, toiminnanjohtaja Timo Piilonen, vastusti tiukasti ajoneuvoverolain uudistusta matkailuautojen entisestään kasvavien verokustannusten osalta.

Hallituksen esitys HE 56/2011 vp laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Taustaa

Ajoneuvoverosta säädetään ajoneuvoverolaissa (1281/2003). Ajoneuvovero koostuu ajoneuvoveron perusverosta ja käyttövoimaverosta. Perusvero on muutettu ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi ajoneuvoverolain muuttamisesta annetulla lailla (1311/2007) ja ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta annetulla lailla (943/2009), jotka tulivat voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010.

Perusvero määräytyy ensisijaisesti auton valmistajan EU-tyyppihyväksynnän yhteydessä ilmoittaman, yhdistettyä kaupunki- ja maantieajon polttoaineen ominaiskulutusta vastaavan hiilidioksidipäästön (grammaa kilometrillä) perusteella.

Jos ajoneuvolle ei ole määritetty tyyppihyväksynnässä hiilidioksidipäästöä, perusvero määräytyy ajoneuvon kokonaismassan perusteella. Näin käy lähes kaikkien matkailuautojen kohdalla. Matkailuautot on rakennettu pakettiautojen alustoille. Auton korien valmistajat eivät ilmoita matkailuautojen todellisia hiilidioksidipäästölukemia, koska sitä ei valmistajilta EU:ssa vaadita.

SF-Caravan ry pitää ajoneuvon massaan perustuvaa verotaulukkoa matkailuautojen osalta liian jyrkästi kiristyvänä. Eduskunnan 13.11.2009 hyväksymän ajoneuvoverolain seurauksena matkailuautoilijoista suurin osa maksaa auton vuosittaista käyttömaksua nelinkertaisesti aikaisempaa enemmän. Nyt hallituksen esittämä ajoneuvoveron perusveron korotus kiristäisi edelleen eniten paketti- ja matkailuautojen verotusta.

SF-Caravan ry esittää

SF-Caravan ry esittää, että matkailuautojen hiilidioksidipäästötiedoiksi voitaisiin hyväksyä vastaavien pakettiautojen alustan ja moottorin yhdistelmän päästötiedot, ja määritellä ajoneuvovero em. tavalla. Tämä peruste tukisi merkittävästi lain alkuperäistä henkeä, ympäristöohjaavuutta.

Mikäli hiilidioksidipäästöihin perustuvaa verotusta ei matkailuautojen kohdalta saada käyttöön, vaatii SF-Caravan ry, että ajoneuvon kokonaismassaan perustuvaa verotusta kohtuullistettaisiin.

SF-Caravan ry:n esittämä lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan 20.10. päivätyn uutisen yhteydessä täällä.