Kasalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi

Kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi

SF-Caravan ry:n liittohallitus piti kokouksensa viikonvaihteessa Lappeenrannassa. Kokouksessa käsiteltiin mm. Suomen Omakotiliiton lähettämänä pyyntö osallistua kansalaisaloitteeseen energiatodistuslain muuttamiseksi.

SF-Caravan ry yhtyy Omakotiliiton kantaan energiatodistuslain muuttamiseksi. Samassa yhteydessä liittohallitus suosittelee kaikille jäsenyhdistystensä henkilöjäsenille Omakotiliiton kansalaisaloitteen allekirjoittamista. SF-Caravanin 63 000 jäsenestä 73,4 % asuu omakotitaloissa.

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa helposti ja nopeasti omilla pankkitunnuksilla netissä, https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297, tai oikeusministeriön vahvistamalla lomakkeella jonka voi tulostaa Omakotiliiton sivuilta www.omakotiliitto.fi. Keräysaikaa on 11.10.2013 saakka.

Kansalaisaloitteen taustaa

Suomessa energiatodistuksessa rakennuksen energialuokka on laskennallinen ja sitä painotetaan energiamuotokertoimella. Kun energiatodistuksen perustana ovat laskennalliset kulutustiedot, niin todistuksessa ei ole sellaista tarkkuutta että siitä olisi todellista hyötyä. Todistuksen käyttöarvoa on siksi luonnehdittu olemattomaksi. Sen sijaan Ruotsissa on käytössä todelliseen energiankulutukseen perustuva malli.

Energiamuotokertoimen johdosta erityisesti vanhoilla sähkölämmitteisillä omakotitaloilla (n. 500.000 Suomen pientaloista lämpiää sähköllä) laskennallinen kulutus osoittaa todellista kulutusta merkittävästi suurempaa kulutusta. Sen johdosta myyntitilanteessa sähkölämmitteisen omakotitalon energialuokitus alenee. Siten myös myyjän saama talon myyntihinta laskee.

Valtiovallan ja kuntien toimesta on aikanaan kannustettu omakotiasukkaita valitsemaan lämmitysmuodoksi sähkön. Nyt sähkölämmittäjiä rangaistaan suurella energiamuotokertoimella. Siitä syystä, että on noudatettu kunkin ajan parasta rakennustapaa ja –määräyksiä ja toimittu valtiovallan ja viranomaisten suositusten mukaisesti, ei pidä jälkikäteen rangaista. Tämän takia energiamuotokertoimet tulee poistaa vanhoilta, jo rakennetuilta rakennuksilta. 

Rakennuksen kiinteistöveron porrastus energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella

Samalla kun Suomi on sitoutunut EU:n ilmasto- ja energiapoliittisiin tavoitteisiin, on valtion ja kuntien talous heikoissa kantimissa. Poliittisella ohjauksella pyritään ratkaisemaan molemmat, saamaan energiatehokkuussäästöjä sekä lisätuloja rankaisemalla sähkölämmitteisiä rakennuksia. Näyttääkin siltä, että syy, miksi Suomessa rakennuksen energiatehokkuusdirektiivin toteutustavaksi valittiin laskennallisuus kulutuksen sijaan, on se, että laskennallisuus mahdollistaisi tasaisen ja ennakoitavan kiinteistöverotuoton.  

Asiaa valmistelleen työryhmän raportissa todetaan kyllä, että asia vaatii jatkoselvityksiä. Ennen jatkoselvityksiä on kuitenkin tärkeää poistaa energiatodistuksen nykyiset ongelmat: laskennallisuus ja energiakertoimet sekä puuttua korkeaan hinnoitteluun (hinta vaihtelee jo 800:sta 2000 euroon, paritaloissa jopa 3700 euroa).

Suomen Omakotiliitolla on noin 75 000 jäsentä. 

Lisätietoja:

Suomen Omakotiliitto ry, puh. 09 680 3710, www.omakotiliitto.fi

SF-Caravan ry, puh. (03) 615 311, www.karavaanarit.fi